Trình tải xuống Facebook Video

Phần mở rộng trực tuyến miễn phí tốt nhất để tải xuống video trên Facebook.

Tải video trực tiếp từ Facebook về chất lượng HD chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Getfvid cho Chrome Cài đặt tiện ích mở rộng từ cửa hàng chrome

Cài đặt thế nào

Tham quan Chrome web store để cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt Getfvid miễn phí.

cách sử dụng

  • 1 : Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một video trên nguồn cấp tin tức Facebook của bạn, và bạn muốn tải xuống nó Chọn chất lượng video (Bình thường hoặc HD).
  • 2 : Nhấp vào Tải xuống video để bắt đầu tải xuống.
  • Chúng tôi không cho phép tải xuống trực tiếp từ tiện ích mở rộng vì Getfvid sẽ phân tích video và cung cấp cho bạn chất lượng âm thanh và video tốt nhất.

privacy

Tại Getfvid, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Dữ liệu duy nhất chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng tiện ích mở rộng là video url bạn gửi. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng đọc Chính sách bảo mật

Getfvid cho Firefox Cài đặt tiện ích mở rộng Getfvid cho Firefox

Cài đặt thế nào

Tham quan Firefox Add-ons page để cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt Getfvid miễn phí.

cách sử dụng

  • 1 : Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một video trên nguồn cấp tin tức Facebook của bạn, và bạn muốn tải xuống nó Chọn chất lượng video (Bình thường hoặc HD).
  • 2 : Nhấp vào Tải xuống video để bắt đầu tải xuống.
  • Chúng tôi không cho phép tải xuống trực tiếp từ tiện ích mở rộng vì Getfvid sẽ phân tích video và cung cấp cho bạn chất lượng âm thanh và video tốt nhất.

privacy

Tại Getfvid, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Dữ liệu duy nhất chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng tiện ích mở rộng là video url bạn gửi. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng đọc Chính sách bảo mật

Getfvid cho Opera Cài đặt tiện ích mở rộng Getfvid cho Opera

Cài đặt thế nào

Tham quan Opera Add-ons page để cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt Getfvid miễn phí.

cách sử dụng

  • 1 : Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một video trên nguồn cấp tin tức Facebook của bạn, và bạn muốn tải xuống nó Chọn chất lượng video (Bình thường hoặc HD).
  • 2 : Nhấp vào Tải xuống video để bắt đầu tải xuống.
  • Chúng tôi không cho phép tải xuống trực tiếp từ tiện ích mở rộng vì Getfvid sẽ phân tích video và cung cấp cho bạn chất lượng âm thanh và video tốt nhất.

privacy

Tại Getfvid, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Dữ liệu duy nhất chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng tiện ích mở rộng là video url bạn gửi. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng đọc Chính sách bảo mật